niedziela, 14 lipiec 2024

Salsa

gwarancja udanej zabawy

Klauzula do umowy?

Umowa przedwstępna to umowa podpisana przed oficjalną umową. Służy do nakreślenia warunków umowy i może zawierać klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia w dowolnym momencie.

Rozwiązanie umowy przedwstępnej następuje, gdy jedna ze stron postanowi rozwiązać tego rodzaju umowę przed podpisaniem oficjalnej umowy. Może się tak zdarzyć z wielu powodów, na przykład jeśli jedna ze stron zmieni zdanie lub nie są zadowoleni z tego, co widzieli do tej pory https://prawny.org.pl/2019/10/24/odstapienie-od-umowy-przedwstepnej/.

Umowa przedwstępna to umowa na czas nieokreślony, którą można w każdej chwili wypowiedzieć.

Wypowiedzenie umowy przedwstępnej często spowodowane jest winą jednej ze stron. Strona ta musi zapłacić drugiej stronie odszkodowanie za tę wadę. Rekompensata może być pieniężna lub rzeczowa. Wysokość tego odszkodowania uzależniona jest od charakteru i wagi winy popełnionej przez stronę rozwiązującą oraz od rodzaju zawartej umowy przedwstępnej.